Jan Dlugosz University in Czestochowa - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
last data migration: ~4 hours ago
usosweb_status_ok
last modification of this document: 4 days ago

Witaj w systemie USOSweb - "WIRTUALNY DZIEKANAT"
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Uwaga studenci I roku - e-learningowe szkolenie BHP !!!

Studenci nowoprzyjęci od roku akademickiego 2020/2021 zobowiązani są do wykonania kursu na platformie e-learningowej Uniwersytetu - „Szkolenie BHP dla studentów"

Aby wejść do kursu należy kliknąć powyższy link, a następnie zalogować się jako „Użytkownicy USOS” (identyfikator i hasło jak do innych systemów np. USOSweb, UL, APD, etc.).

Dodatkowo WSZYSCY studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu zobowiązani są do wykonania obowiązkowego szkolenia "Szkolenie BHP - COVID19".
Więcej informacji.

Rejestracje OGÓLNOAKADEMICKIE na semestr zimowy 20/21Z

Rejestracje ogólnoakademickie na PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU, LEKTORATY oraz zajęcia z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem: https://rejestracje.ujd.edu.pl

Harmonogram rejestracji na semestr zimowy 20/21Z

WEJŚCIE DO SYSTEMU UL

Uwaga studenci - ważny komunikat !!!

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dotyczący opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne oraz opłat za pobyt w Domu Studenckim - więcej informacji.

Otwarty System Antyplagiatowy

Informujemy, że istnieje możliwość odpłatnego sprawdzenia prac dyplomowych w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA) - więcej informacji.

Widoczność wpłat w USOSweb !!!

W związku ze zmianą struktury Uczelni wpłaty dokonywane przez studentów (za legitymację, czesne, etc. ) na indywidualne konta w USOSweb mogą czasowo nie być widoczne w zakładce „Płatności --> wpłaty wszystkie”.
Brak widoczności nie będzie wpływać na naliczanie odsetek.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć Eduroam na UJD

Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do korzystania z usługi eduroam, uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej Uczelni. Więcej informacji związanych z projektem eduroam znajdują się na stronie: https://eduroam.ujd.edu.pl.
UWAGA STUDENCI !!!

Opłaty za studia (legitymacje, czesne, powtarzania, dyplomy, etc.) należy wnosić przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, dostępny po zalogowaniu do systemu USOSweb w menu DLA STUDENTÓW w kolumnie (po lewej stronie) MOJE STUDIA ⇒ Płatności.
Instrukcja dla studentów dotycząca płatności w USOSweb dostępna jest tutaj.

UWAGA !!!
Podczas dokonywania wpłaty należy stosować odpowiedni tytuł przelewu – taki sam, jaki podawany jest w opisie naliczonych należności.Archiwum Prac Dyplomowych

Elektroniczne archiwizowanie prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych.

WEJŚCIE DO SYSTEMU APD

Logowanie do systemu

Zalogowanie do systemu USOSweb jest możliwe tylko poprzez Centralny System Uwierzytelniania, warunkiem zalogowania jest podanie Identyfikatora (nr INDEKSU lub adres e-mail) oraz HASŁA

Studenci, którzy rejestrowali sie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) posiadają takie samo hasło w USOSweb.
Pozostałe osoby otrzymują hasło w dziekanacie.

Migracja danych

Migracja danych pomiędzy systemem USOS, a USOSweb odbywa się cztery razy na dobę o godzinie: 2.00 , 12.00 , 14.30 i 17.00